Điều trị xuất tinh sớm với phương pháp stop start

Có lẽ là liệu pháp hành vi phổ biến nhất cho xuất tinh sớm là kỹ thuật start-stop. Kỹ thuật start-stop cho PE liên quan đến những người đàn ông học tập để xác định những gì thường được gọi là “trung cấp phấn khích”. Theo Hiệp hội quốc tế về Y học tình dục của Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị xuất tinh sớm, khi một người đàn ông học để xác định cấp trung phấn khích anh ta có thể ngăn chặn xuất tinh. kỹ thuật start-stop đòi hỏi người đàn ông để ngăn chặn sự kích thích (ví dụ như giao hợp) và cho phép mức độ hứng thú để giảm bớt trước bắt đầu một lần nữa.

Những người đàn ông thường được hướng dẫn để bắt đầu với tự kích thích. Khi trung cấp hứng thú được xác định và được kiểm soát xuất tinh, sau đó người đàn ông di chuyển vào kích thích tay đối tác, sau đó giao hợp với chuyển động tối thiểu, và sau đó để dừng / bắt đầu đẩy.