Đối với nam giới , xuất tinh sớm không phải là bệnh. Bởi vì không có vấn đề xuất tinh nhanh như thế nào , người đàn ông chịu toàn bộ quá trình là hoàn toàn có khả năng trải qua cực khoái, bao gồm cả tác động tình dục. Nhưng quan hệ tình dục không phải là một điều , người chồng cũng phải đưa vào tài khoản cảm xúc của vợ ông , trên thực tế , chức năng tình dục nam giới quyết định sức mạnh của công nghệ của họ là thực sự không có nghĩa là , nhưng không có thể làm cho phụ nữ cũng có được đầy đủ thỏa mãn tình dục không bao giờ một lần duy nhất có thể đạt được tăng trưởng .

Kể từ lần tăng trưởng không thể giải quyết một vài nghịch duy nhất của câu hỏi , sau đó họ phải làm thế nào để được tốt ? Nó rất đơn giản :

Đầu tiên , càng nhiều càng tốt để làm cho vợ chồng có nghĩa là để đạt được cực khoái nhanh hơn hoặc vị trí thích hợp ;

Thứ hai , người vợ nên có rất nhiều để tìm hiểu và nắm bắt kiến thức, thay đổi thái độ tiêu cực của họ và hành vi có nghĩa là để họ có thể đạt cực khoái nhanh hơn. Ví dụ, một nhà khoa học bệnh viện chẩn đoán ý tưởng thông minh khi vợ ông qua cơ thể của chồng đi , để họ nắm thế chủ động, kiểm soát quá trình đời sống tình dục , hãy đau khổ phản ứng rất mạnh mẽ và kết quả tốt. nếu bạn có câu hỏi

Đề nghị khác là người có đầy đủ phương tiện để hiểu và chấp nhận, nó không chỉ là bình thường nhưng cũng rất tích cực. Tất nhiên chúng ta phải tôn trọng mong muốn của nhau , không bao giờ là một khó khăn , cùng phải lẫn nhau, đáp lại , chẳng hạn như : hai bên có thể áp đặt cho nhau dọc theo miệng – sinh dục đâm trung tâm của cái gọi là Loại 69. Tuy nhiên , công nghệ không phải là thuốc chữa bách bệnh , được yêu thương và điều kiện cơ bản , bất kể là bên , yêu thương, chu đáo, tự tin và kiên nhẫn là không thể thiếu.

Mẹo chuyên gia : Để bạn và gia đình sức khỏe của bạn , tăng cường tập thể dục, để ngăn chặn tình dục bẩn . Đi kèm , phát triển thói quen sức khỏe tốt trong quá trình đi du lịch thông thường , một khi phát hiện ra các triệu chứng bệnh , phải không mù tự điều trị hoặc tìm chẩn đoán y viện du lịch đến một bệnh viện thường xuyên để chẩn đoán phòng chuyên môn trước khi bệnh gây ra thiệt hại nhiều hơn .